Pomagamy
Odwiedź nasz profil 

BADANIE WIELOOŚRODKOWE OCENA WYNIKÓW LECZENIA OPERACYJNEGO I ZACHOWAWCZEGO ZŁAMAŃ ŁOPATKI

BADANIE WIELOOŚRODKOWE
OCENA WYNIKÓW LECZENIA OPERACYJNEGO I ZACHOWAWCZEGO ZŁAMAŃ ŁOPATKI

Zapraszamy do badania klinicznego pod patronatem PTBŁ, pod kierownictwem dr hab. n. med. Bartłomieja Kordasiewicza.

Poszukujemy danych klinicznych pacjentów leczonych NIEOPERACYJNIE po przebytym złamaniu łopatki (z wyłączeniem izolowanych złamań brzegu przedniego lub tylnego panewki po zwichnięciu barku).

Leczenie operacyjne złamań łopatki jest kontrowersyjne, zaś kryteria leczenia chirurgicznego wciąż są nieoczywiste. Celem tej pracy jest porównanie wyników różnych sposobów leczenia u chorych z masywnymi – istotnymi przemieszczeniami odłamów po złamaniu łopatki. Złamania te w naszym ośrodku zostały zakwalifikowane do leczenia chirurgicznego w latach 2013-2021 (kryteria będące wskazaniem do leczenia operacyjnego znajdują się w materiałach poniżej) – obecnie ich wyniki zostały poddane ocenie – jest to grupa 29 pacjentów.

Jednocześnie chcielibyśmy porównać wyniki leczenia nieoperacyjnego u pacjentów z równie masywnymi przemieszczeniami odłamów, którzy jednak z różnych względów nie zostali zoperowani – przeciwskazania do leczenia operacyjnego, brak zespołu operacyjnego, brak zgody pacjenta. Innymi słowy poszukujemy podobnej grupy chorych, lecz leczonych nieoperacyjnie.

Na podstawie literatury wydaje się, że nie ma podobnej publikacji. Informacje uzyskane na podstawie powyższego badania mogłyby stanowić wskazówkę względem postępowania w tych rzadkich, ale istotnych z punktu widzenia biomechaniki barku złamaniach.

Wszystkich lekarzy lub fizjoterapeutów, którzy widzieliby takich pacjentów (po okresie minimum 12 miesięcy od złamania) zachęcam do udziału w naszym projekcie. Poniżej zamieszczamy informację o badaniu (z kryteriami leczenia chirurgicznego), protokół badania klinicznego pacjenta oraz ocenę pacjenta w skalach Constanta, Quick Dash i SF-36. Dodatkowo prosilibyśmy o przesłanie zdjęć lub CT (np. Wetransfer) i oznaczenie typu złamania w klasyfikacji AO – również w załączeniu.

Osobą kontaktową, nadzorującą badanie (w razie potrzeby można do niego również
kierować chorych na badanie kliniczne) jest dr Michał Janyst – adres mail:

[email protected]

Bardzo dziękuję, liczę na wasz udział w tym projekcie.

Mam nadzieję, że może jest to pierwszy, ale nie ostatni krok w kierunku badań
wieloośrodkowych.

Bartłomiej Kordasiewicz

Link do szczegółowych informacji o projekcie oraz plików do pobrania:

Złamania łopatki

 

BADANIE WIELOOŚRODKOWE OCENA WYNIKÓW LECZENIA OPERACYJNEGO I ZACHOWAWCZEGO ZŁAMAŃ ŁOPATKI
Przewiń na górę