Pomagamy
Odwiedź nasz profil 

PATRONAT

Zasady udzielania patronatu

 1. W Komitecie Organizacyjnym Wydarzenia obecni są czynni lub honorowi członkowie PTBŁ.
 2. Program Wydarzenia musi zostać wysłany mailowo poprzez Organizatora na adres: kontakt@ptbł.pl nie później niż 40 dni przed Wydarzeniem. Wartość merytoryczna Wydarzenia zaprezentowana we Wniosku i w załączonym Programie stanowić będzie podstawę wydania decyzji przez Zarząd PTBŁ. Czas rozpatrzenia nie dłużej niż 14 dni.
 3. Organizator udostępnia bezpłatne miejsca członkom PTBŁ:
  • W przypadku zjazdów i konferencji:
   1. wydarzenia do 50 osób 1 bezpłatne miejsca dla członków PTBŁ
   2. 100 osób – 2 bezpłatne miejsca dla członków PTBŁ
   3. wydarzenia powyżej 100 osób – 3 bezpłatne miejsca dla członków PTBŁ
  • W przypadku kursów praktycznych (np. kursy na preparatach nieutrwalonych, szkolenia surgeon to surgeon, inne wydarzenia specjalistyczne):
   1. na każde 10 miejsc na kursie – 1 bezpłatne miejsce dla członków Towarzystwa
   2. w sytuacjach wątpliwych dotyczących zaliczenia Wydarzenia do kategorii „kurs praktyczne”, ostateczną decyzję podejmuje PTBŁ.
  • Istnieje możliwość zamiany bezpłatnych miejsc wymienionych w punkcie 3a oraz 3b na ich równowartość pieniężną, która zostanie przeznaczona na cele edukacyjne dla członków PTBŁ;
  • W przypadku wydarzeń cyklicznych (kursów, szkoleń) istnieje możliwość rozliczania miejsc szkoleniowych lub ich równowartości w cyklach okresowych (kwartalnych, pólłrocznych i rocznych).
  • Miejsca szkoleniowe oraz stypendia przyznawane są członkom Towarzystwa zgodnie z zasadami wymienionymi w Regulaminie Stypendium Edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia, który dostępny jest na stronie Towarzystwa.
 4. Organizator umieści nieodpłatne logo PTBŁ na materiałach konferencyjnych i stand-up PTBŁ podczas Wydarzenia oraz linku do strony PTBŁ.pl na swojej stronie internetowej obok informacji o Wydarzeniu.
  PTBŁ na zasadzie wzajemności umieści nieodpłatnie:
  – link Wydarzenia na stronie własnej
  – termin wydarzenia w kalendarzu  PTBŁ
 5. Wymagane dokumenty
  • Wniosek zainteresowanego o przyznanie patronatu złożony na stosownym formularzu, który należy złożyć co najmniej 40 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub wydarzenia.
  • Program Wydarzenia
 6. Po realizacji Wydarzenia, Organizator przesyła scan/foto materiałów Wydarzenia dokumentujące użycie logo PTBŁ.
 7. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat należy występować każdorazowo.
 8. Przyjęcie patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
 9. Z wnioskiem o patronat występuje Organizator Wydarzenia/Przedsięwzięcia.
 10. Organizator może posługiwać się informacją o przyznanym wyróżnieniu w postaci patronatu dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji od Zarządu PTBŁ.
 11. W szczególnych przypadkach Zarząd PTBŁ może cofnąć decyzję przyznającą dane wyróżnienie w postaci patronatu, o czym organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.
 12. Odebranie patronatu honorowego lub rekomendacji zobowiązuje organizatora do bezzwłocznej rezygnacji z używania przyznanego wyróżnienia honorowego.
 13. Przyznany patronat/ rekomendacja jest pozafinansową formą współpracy z instytucją zewnętrzną. Wnioskodawcy, który otrzymał patronat lub rekomendację nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie finansowe lub/ i rzeczowe.
 14. Firmy trzecie- podwykonawcy i realizatorzy danego przedsięwzięcia – nie będą rościć do PTBŁ o  niezapłacone faktury, należności itp.
 15. Wniosek należy przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej (wniosek zeskanowany z pieczęcią i podpisem) na adres: biuro@PTBŁ.pl

Pobierz wniosek

WNIOSEK O PATRONAT/REKOMENDACJĘ*
POLSKIEGO TOWARZYSTWA BARKU I ŁOKCIA

Wniosek
Przewiń na górę