Pomagamy
Odwiedź nasz profil 

Zostań członkiem Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia i zyskaj prawo do:

  • czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
  • udziału w konferencjach, sympozjach naukowych organizowanych przez Towarzystwa, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd;
  • korzystania z pomocy naukowych oraz ubiegania się o zniżki w opłatach za udział
    w zjazdach i sympozjach organizowanych przez Towarzystwo;
  • ubiegania się o poparcie w staraniach o udział w kursach szkoleniowych, stażach specjalizacyjnych, o stypendia lub inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zostań członkiem PTBL

Jeżeli chcesz zostać członkiem PTBŁ, prześlij na adres: [email protected] aplikację zawierającą:
  • Wypełnioną deklarację (do pobrania tutaj),
  • Krótki opis dlaczego chcesz zostać członkiem PTBŁ (opis osiągnięć, CV, publikacje),
  • Podaj osobę rekomendującą Twoje członkostwo.
Przewiń na górę